Reviiri

Reviiri on eläimen elinpiiri, eli alue pesän ympärillä, jota eläin puolustaa tunkeilijoita ja kilpailijoita vastaan. Joskus reviiri on myös laajemmin alue, jolta eläin hankkii ravintonsa. Reviirillä voidaan joskus tarkoittaa rajaa.

Reviiri eli pesimispiiri on lintujen sekä joidenkin nisäkkäiden ja kalojen elinpiiri. Usein kyseessä on lisääntymisreviiri, jolle monet eläimet asettuvat lisääntymiskauden ajaks. Varsinkin lisääntymiskauden aikana ne puolustavat reviiriä eivätkä anna saman lajin yksilöiden tunkeutua.

Reviirin merkintä

Monet nisäkkäät merkitsevät reviirin virtsalla tai muilla hajumerkinnöillä, linnut laululla ja värikuvioilla. Näin eri eläimet pyrkivät pitämään muut lajitoverit poissa omalta reviiriltään. Tämä merkkailu on sitten loputonta taistelua ja jokainen yrittää merkata sitä samaa aluetta saaden sen itselleen.

Yhteisreviirit

Yhdyskunta- ja laumaeläimillä on vastaavanlaisia yhteisreviireitä, joita ne puolustavat muiden eläimien muodostamia joukkoja vastaan. Muun muassa koira on laumaeläin ja jättää virtsallaan merkkinsä, joita muut koirat eli lauman kumppanit haistelevat.

Myös monissa yhdyskunnissa, esimerkiksi pääskysten keskuudessa, on yksilöillä omat pienet alueensa, jonne muilla saman lajin edustajilla ei ole menemistä.

Reviirikäyttäytyminen

Reviirikäyttäytymisen merkitys evoluution kannalta on siinä, että vain ne yksilöt joilla on oma reviiri pääsevät lisääntymään. Monilla pienillä nisäkkäillä sellaiset naaraat, joilla ei ole omaa reviiriä, eivät saavuta sukukypsyyttä. Reviiri sekä sen hallitseminen on siis erittäin tärkeä osa eri lajien elämää ja arkea.

Reviirityypit

Lisääntymisreviirin lisäksi lajeilla voi olla yöpymis-, soidin-, ruokailu- ja talvehtimisreviireitä. Myös ihmisen monet toiminnot pohjautuvat reviirikäyttäytymiseen, muun muassa kotirauha.

Reviireitä on siis paljon erilaisia riippuen lajeista sekä tarkoitusperästä. Reviiri on kuitenkin erittäin tärkeä osa eri lajien arkea ja elämää. Ihmisten tulisikin tietyllä tapaa kunnioittaa eläinten reviirejä ja jättää alueita myös täysin eläimien käyttöön. Näillä alueilla eläimet saisivat sitten itse määritellä keskenään reviirinsä sekä lisääntyä. Tämä on erittäin tärkeä asia ihan jo maapallon tulevaisuuden kannalta. Ihan jokaiseen niemeen ja notkoon ei ole pakko rakentaa asutusta tai kauppakeskusta.